อดีต…นี่แสนงดงาม

ภาพในวัยเด็กที่มักหิ้วกระเป๋านักเรียนเดินผ่านเสาชิงช้า เลียบวัดสุทัศน์เทพวรารามฯเพื่อเดินไปยังป้ายรถเมล์ที่อยู่ไกลออกไปย้อนกลับมาในความทรงจำอีกครั้งเมื่อข่าวการทำพิธีทำบุญเสาชิงช้า งานใหญ่ระดับเมือง ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ น้องๆคงได้เลิกเรียนกันเร็วกว่าปกติเพราะมีการปิดถนน สิทธิของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่อยู่ใกล้ชิดเสาชิงช้าซะขนาดนั้นย่อมไม่พ้นจากการได้เลิกเรียนเร็วกว่าทุกวัน
โรงเรียนพื้นที่ขนาด 2ไร่กว่าๆ นับว่าเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่น้อยเอามากๆ แต่พวกเราก็มักภาคภูมิใจกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเสมอ "โรงเรียนสอนครูหญิงแห่งแรกของประเทศไทย" มีชื่อเสียงในด้านการฝึกเด็กให้รู้จักการเป็นกุลสตรีที่ดี เรียบร้อย เพื่อให้สมดังคำกล่าว "คล่องแคลวอย่างงดงาม" เพื่อนๆมหาวิทยาลัยมักจะคลางแคลงใจเสมอว่าฉันจบการจากโรงเรียนนี้จริงหรือ เพราะหาได้มีความเรียบร้อย อ่อนหวานไม่
ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วที่ฉันจบการศึกษอกมาจากที่นั้น แต่ทุกครั้งที่ฉันผ่านไปแถวนั้นฉันก็ยังคงมองเห็นโรงเรียนกับพื้นที่น้อยๆของฉันตั้งอยู่อย่างมั่นคง มีเสาชิงช้า วัดสุทัศน์ฯ รวมถึงโรงเรียนภารตะวิทยาข้างๆ (ที่แท็กซี่มักจะรู้จักมากกว่าโรงเรียนฉันซะอีก)อยู่เคียงคู่กันเสมอมา  
 
หมายเหตุ:
เสาชิงช้า:  โบราณสถานสำคัญของชาติที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่ 22 พ.ย.2492
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร: วัดพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร สร้างขึ้นตั้งแต่สมัย ร.1 มีพระประธานคือ "พระศรีศากยมุนี" ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนี เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของ ร.8
 
Advertisements

About multiverses

i am fine
This entry was posted in ความทรงจำ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s